Få has på ukrudtet

Ukrudt er alle de uønskede planter i din have. Mange ukrudtsplanter er i og for sig flotte – tænk fx på en blomstrende snerle – men de breder sig hurtigt på bekostning af mange andre planter, så derfor er det en god idé at holde dem i skak.

Ukrudt kan være enårig eller flerårig. Er det enårig, sår det sig selv ved at sprede sine frø, så nye planter kan spire frem. Flerårig ukrudt breder sig via sine rødder. Det er derfor noget sværere at komme det flerårige ukrudt til livs, da selv den mindste stump rod kan formere sig til nye planter.

Vil du holde ukrudtet nede, er det bedst at begynde at luge lige så snart det begynder at spire. Det vil typisk sige allerede i det tidlige forår, når solen begynder at få mere magt. Ukrudtet er nemlig noget af det første, der pibler op af jorden om foråret. Venter du for længe med at gøre noget ved dit ukrudt, når det flerårige ukrudt at etablere rødder, så det allerede er godt i gang med at sprede sig.

For at komme det flerårige ukrudt til livs er det nødvendigt at fjerne dets rødder ved at grave dem op. Det kan du fx gøre med en greb, som løsner jorden, så du nemmere kan fjerne alle de uønskede rødder. Lad være med at fræse jorden. I værste fald fordeler du bare ukrudtets rødder, så det spreder sig endnu mere.

Har du meget skvalderkål eller andet flerårigt ukrudt, kan du også bekæmpe det ved jævnligt at slå det med plæneklipperen. Ukrudtet mister nemlig sin kraft, hvis det skal blive ved med at bruge energi på at spire.

Enårigt ukrudt kan du fjerne ved jævnligt at luge jorden, så du fjerner alle de grønne dele. Gør du det jævnligt, vil ukrudtet miste sin kraft. Husk at fjerne alle de dele, som du hakker af. Ellers kan de begynde at spire igen, når de kommer i kontakt med jorden.

Har du meget bar jord i din have, er det en god idé at plante den til med fx bunddækkeplanter. Det er fra naturens hånd ikke meningen, at jord skal være bar, så frø i jorden vil begynde at spire – og vinden blæser helt naturligt frø fra forskellige planer ind over din have.

Er den helt gal, kan du også bekæmpe ukrudt ved at dække jorden til med fx en sort plastikdug, så hverken vand eller sollys kan nå jorden og dermed give næring til de frø og rødder, som ligger i jorden.

Bliver du træt bare ved tanken om at bekæmpe ukrudt, kan du eventuelt få en havemand eller gartner til at tage sig af det hårde arbejde. Det kan være penge givet godt ud, hvis det hjælper dig til at nyde din have mere, når du endelig har fri.